Produkty
Pomidory
Warzywa
Gotowe dania
Organiczny
Usługi gastronomiczne

Cookie Policy

INFORMACJE ROZSZERZONE O PLIKACH COOKIE

Niniejsza informacja o używaniu plików cookie zredagowana została w oparciu o wymogi określone w Rozporządzeniu (WE) 2016/679 i w art. 10 Dyrektywy nr 95/46/CE, oraz zgodnie z Dyrektywą 2002/58/CE, zaktualizowaną przez Dyrektywę 2009/136/CE, dotyczącą plików cookie jak również zgodnie z art.122 włoskiego kodeksu o ochronie danych oraz Decyzją Inspektora Ochrony Danychz 8mego maja 2014 r., a celem jej jest objaśnienie rodzajów i motywu korzystania z plików cookie na Stronie Internetowej www.cirio1856.com oraz wyjaśnienie, w jaki sposób zarządzać preferencjami osoby odwiedzającej (dalej nazywanej “Użytkownikiem”) dotyczącymi korzystania z plików cookie.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych Użytkowników, którzy łączą się ze stroną internetową www.cirio1856.com (dalej zwaną również “Stroną Internetową”) jest spółka CONSERVE ITALIA soc. coop. agricola, z siedzibą statutową w 40068 - San Lazzaro di Savena (BO), Ul. Paolo Poggi nr 11, Włochy, Numer Identyfikacji Podatkowej i Numer w Rejestrze Przedsiębiorstw Izby Handlowej w Bolonii 02858450584, numer VAT 00708311204 (dalej zwana również “Spółką”).

Dane kontaktowe Administratora danych:

telefon: (+39) 051 6228311

e-mail: conserveitalia@ccci.it

CZYM SĄ PLIKI COOKIE

Pliki cookie to niewielkie pliki testowe utworzone przez Stronę Internetową i wysyłane do komputerów Użytkowników e momencie wejścia na stronę, gdzie zostają zapisane w celu odesłania ich do Strony internetowej przy kolejnych wizytach. Pliki cookie mają różne cele, różne cechy i mogą być wykorzystywane zarówno przez właściciela odwiedzanej  strony internetowej jak i przez osoby trzecie..

Informacje zawarte w plikach cookie mogą zostać użyte do śledzenia działań użytkownika przez serwer sieci web, który go wygenerował ale także na innych, odmiennych stronach internetowych osób trzecich, z którymi zostało to ewentualnie uzgodnione i które korzystają z tego samego pliku cookie.

Niektóre pliki cookie konieczne są do właściwego wyświetlenia się Strony Internetowej lub używane do korzystania spersonalizowanego; w tym przypadku blokada plików cookie mogłaby uniemożliwić funkcjonowanie niektórych obszarów  Strony Internetowej.

Prawie wszystkie przeglądarki web posiadają ustawienia domyślne pozwalające na automatyczne zaakceptowanie plików cookie. Jakkolwiek, Użytkownicy mogą zmodyfikować domyślna konfiguracje, jak dalej zostało wyjaśnione w zakresie Polityki plików cookie.

Poniżej zostały podane wszystkie informacje dotyczące plików cookie zainstalowanych na tej Stronie Internetowej i niezbędne wskazówki dotyczące zarządzania preferencjami dotyczącymi cookie.

RODZAJE PLIKÓW COOKIE

Możliwa jest klasyfikacja plików cookie na podstawie:

Czasu ich trwania:

Pliki cookie sesyjne: pliki te archiwizowane są jedynie tymczasowo, przez krótki okres czasu w pamięci urządzenia Użytkownika podczas odwiedzania Strony Internetowej i eliminowane są automatycznie wraz z zamknięciem przeglądarki internetowej. W przeciwieństwie do innych plików, cookie sesyjne nie mają daty trwałości, i na tej podstawie przeglądarka jest w stanie je zidentyfikować. Używane są w celu transmisji identyfikatorów sesji koniecznych do bezpiecznego i skutecznego przeglądania  Strony Internetowej.

Pliki cookie trwałe: pliki te zostają zapamiętane do daty ich trwania lub przez określony okres czasu, na urządzeniu Użytkownika. Oznacza to, że przez cały czas trwania plików cookie (który może być dłuższy lub krótszy, w zależności od wybranej daty trwałości), informacje w nich zawarte zostają przesłane do serwera za każdym razem, gdy Użytkownik odwiedza Stronę Internetową, lub za każdym razem gdy wyświetla się element należący do Strony Internetowej na innej stronie (na przykład ogłoszenie reklamowe). A zatem zostają wykorzystywane w celu nawigacji w obrębie  Strony Internetowej właściwego korzystania z niej, w celu ułatwienia dostępu do usług wymagających uwierzytelnienia (dając możliwość uniknięcia wprowadzania danych uwierzytelniających za każdym razem podczas korzystania z usług), do celów statystycznych, w celu pobrania informacji o obszarach Strony Internetowej które były przeglądane. Poza tym są wykorzystywane, w niektórych przypadkach,  do do optymalnego zarządzania stronami i  miejscami na reklamy oraz do wyświetlania treści i reklam zgodnych z wyborem dokonanym przez odwiedzających.

pochodzenia:

Pliki cookie domeny odwiedzanej: zarządza nimi bezpośrednio przez właściciela niniejszej Strony Internetowej (należą do domeny wskazanej w okienku przeglądarki) i mogą być odczytywane jedynie przez Stronę Internetową; są to pliki cookie wysłane do przeglądarki bezpośrednio przez Stronę Internetową odwiedzaną przez Użytkownika. Należą do nich pliki sesyjne i trwałe. Wykorzystywane są, na przykład, w celu zagwarantowania funkcjonowania od strony technicznej (tak zwane “pliki cookie techniczne”) lub śledzenia wybranych preferencji dotyczących korzystania ze Strony Internetowej (na przykład do zapamiętania wybranego języka Strony). W zależności od poszczególnych przypadków, instalacja plików cookie domen odwiedzanych może wymagać lub nie wstępnej zgody Użytkownika.

Pliki cookies podmiotów trzecich: są generowane i zarządzane przez osoby trzecie niezwiązane bezpośrednio ze Stroną Internetową odwiedzaną przez Użytkownika (należą do innej domeny niż ta wskazana w okienku przeglądarki). Również do tej grupy należą pliki sesyjne i trwałe. Korzysta się z nich, na przykład, w celu poznania ilości stron odwiedzanych wewnątrz danej Strony Internetowej (tak zwane “cookie statystyczne” lub “analityczne pliki cookie”) lub w celu opublikowania treści albo reklamy na odwiedzanej Stronie Internetowej . Instalacja plików cookie domen trzecich wymaga zawsze wstępnej zgody Użytkownika.

Pliki cookies podmiotów trzecich pozwalają na uzyskanie pełniejszych danych o zwyczajach dotyczących odwiedzania strony przez Użytkowników i uważane są za bardziej czułe z punktu widzenia integralności. Z tego powodu większość przeglądarek internetowych pozwala na modyfikacje ustawień, aby takie pliki cookie zostały zablokowane.

Możliwe jest rozróżnienie plików cookie z punktu widzenia ich wykorzystania (lub głównych celów):

Techniczne pliki cookie: niezbędne do przeglądania Strony Internetowej (ponieważ funkcjonalnie niezbędne do przewijania strony, konsultacji treści, korzystania z usług) i do ułatwienia dostępu i korzystania ze Strony Internetowej przez Użytkowników, jak również do korzystania z niektórych produktów i usług. Korzysta się z nich, na przykład, w celu rozpoznania Użytkownika, który uwierzytelnił się za pomocą swojej poczty elektronicznej oraz w celu pozostawienia, również podczas odwiedzania innych stron, otwartej sesji Strony Internetowej, lub w celu zagwarantowania niektórych środków bezpieczeństwa Strony Internetowej i monitorowania poprawnego jej funkcjonowania. Instalacja technicznych plików cookie nie wymaga wstępnej zgody Użytkownika.

Statystyczne lub analityczne pliki cookie: korzysta z nich, w celu polepszenia Strony Internetowej, bezpośrednio przez właściciela tejże Strony Internetowej. W szczególności korzysta się z nich w celu monitorowania wydajności Strony Internetowej poprzez zbieranie informacji w formie podsumowania dotyczących ilości Użytkowników i sposobu w jaki odwiedzają oni Stronę Internetowa (na przykład w celu pobrania informacji na temat numeru odwiedzanych stron lub numeru Użytkowników, którzy wyświetlili daną sekcję). Podsumowując, analiza tych plików cookie generuje dane statystyczne anonimowe i grupowe, bez żadnego odniesienia do tożsamości osób odwiedzających Stronę Internetową. Użyteczne są również do wprowadzania ewentualnych zmian i ulepszeń Stronie Internetowej. Przy tych warunkach, statystyczne pliki cookie podlegają tym samym regułom, jeżeli chodzi o informację i wyrażenie zgody, przewidzianym dla technicznych plików cookie.

Pliki cookie do przechowywania preferencji (zwane także Funkcjonalnymi Plikami Cookie): są to pliki cookie użyteczne do promowania właściwego i skutecznego korzystania ze Strony Internetowej przez Użytkownika i do stworzenia spersonalizowanego doświadczenia przy nawigacji, odpowiedniego do manifestowanych oczekiwań. Korzysta się z nich, na przykład, w celu przechowywania wybranego języka strony. Instalacja funkcjonalnych plików cookie nie wymaga wstępnej zgody Użytkownika.

Marketingowe i profilujące pliki cookie (zwane także Reklamowe pliki cookie): te pliki cookie maja na celu świadczenie usług reklamowych. Mogą byś zainstalowane bezpośrednio przez właściciela Strony Internetowej lub także przez osoby trzecie (na przykład partnerów i dostawców). Niektóre z nich służą do obliczenia wartości oferty reklamowej, rozpoznania pojedynczych ogłoszeń reklamowych i rozpoznania, które zostały wybrane i kiedy. Inne reklamowe pliki cookie używane są do skonstruowania “profilu” nawigacji Użytkownika (behawioralne pliki cookie i Pliki cookie używane do retargetingu), aby możliwe było zaproponowanie danemu Użytkownikowi ogłoszeń reklamowych odpowiadających jego zachowaniu i zgodnie z zainteresowaniami w sieci web. Taki “profil” jest anonimowy, a zebrane dzięki tym plikom informacje nie pozwalają na ustalenie tożsamości Użytkownika. Instalacja reklamowych plików cookie wymaga zawsze wstępnej zgody Użytkownika.

Pliki cookie serwisów społecznościowych: chodzi o pliki cookie pozwalające na udostępnianie również innym Użytkownikom treści Strony Internetowej , którą się odwiedza i wyrażenie własnej opinii na jej temat. Są to pliki cookie używane przede wszystkim do aktywowania opcji “Lubię to” lub “Obserwuj” na Portalach Społecznościowych, takich jak miedzy innymi Facebook i Twitter. Funkcje te pozwalają Portalom społecznościowym na identyfikacje swoich Użytkowników i gromadzenie danych, również kiedy odwiedzają inne strony internetowe. Zaleca się skonsultowanie Polityki Prywatności każdego z Portali Społecznościowych, z których korzysta Użytkownik, aby zapoznać się z celami i zasadami przetwarzania danych osobowych praktykowanych przez każdego z nich. Instalacja plików cookie serwisów społecznościowych wymaga zawsze wstępnej zgody Użytkownika.

PLIKI COOKIE, Z KTÓRYCH KORZYSTA TA STRONA INTERNETOWA

Korzystanie z plików cookie przez niniejszą Stronę Internetową regulowane jest przez jej Politykę Prywatności; w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących: Administratora danych osobowych, zasad przetwarzania danych, kategorii Odpowiedzialnych i  Oddelegowanych, egzekwowania praw, o których w art. 15-22 Ogólnego Rozporządzenia UE 679/2016 (“GDPR”) lub dodatkowego przetwarzania dotyczącego danych wprowadzonych w fazie rejestracji do korzystania z usług, Użytkownik może skonsultować się z Polityką Prywatności Strony Internetowej klikając tutaj lub z zasadami polityki prywatności specyficznymi dla usług dostarczanych przez Stronę Internetową.

Wszystkie pliki cookie wymagające zgody zostają zainstalowane lub aktywowane jedynie w następstwie wyraźnej zgody Użytkownika pozostawionej przy pierwszej jego wizycie na Stronie Internetowej.

Zgoda może zostać wyrażona w sposób ogólny, podczas korzystania z przeglądarki z zawartą krotką informacją obecną na stronie transferu, według zasad opisanych w przeglądarce (klikając na ikonę “Akceptuj wszystkie”); lub może zostać wyrażona w specjalnej formie, według następujących zasad (klikając na ikonę “Akceptuj wybrane”). Wybór zostaje zachowany i wykorzystany przy okazji kolejnego odwiedzania strony. Jednakże, Użytkownik może w każdym momencie wycofać całkowicie lub częściowo raz wyrażoną zgodę.

Google Fonts

Marketing

Używanie

Używamy Google Fonts dla wyświetlanie czcionek. Czytaj więcej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Google Fonts Privacy Statement.

Marketing

Nazwa
Wygaśnięcie
nic
Funkcja
żądanie adresu IP użytkownika

Google reCAPTCHA

Marketing, Funkcjonalne

Używanie

Używamy Google reCAPTCHA dla zapobieganie spamowi. Czytaj więcej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Google reCAPTCHA Privacy Statement.

Marketing

Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Filtrowanie żądań automatów
Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Filtrowanie żądań automatów
Nazwa
Wygaśnięcie
stałe
Funkcja
Filtrowanie żądań automatów

Funkcjonalne

Nazwa
Wygaśnięcie
6 miesięcy
Funkcja
Dostarczanie ochrony przed spamem

YouTube

Marketing

Używanie

Używamy YouTube dla wyświetlanie filmów. Czytaj więcej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj YouTube Privacy Statement.

Marketing

Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Przechowywanie danych o lokalizacji
Nazwa
Wygaśnięcie
6 miesięcy
Funkcja
Aktywacja dostarczania reklam i retargetowania
Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Store and track interaction
Nazwa
Wygaśnięcie
8 miesięcy
Funkcja
Przechowywanie preferencji użytkownika

Instagram

Marketing/śledzenie

Używanie

Używamy Instagram dla wyświetlanie ostatnich postów w mediach społecznościowych i/lub przycisków udostępniania. Czytaj więcej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Instagram Privacy Statement.

Marketing/śledzenie

Nazwa
Wygaśnięcie
1 rok
Funkcja
Zarządznie częstością reklam

Oxygen Builder

Funkcjonalne

Używanie

Czytaj więcej

Udostępnianie danych

Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

Funkcjonalne

Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Dostarczanie responsywnej strony

Complianz

Funkcjonalne

Używanie

Używamy Complianz dla zarządzanie zgodami cookies. Czytaj więcej

Udostępnianie danych

Dane te nie są udostępniane osobom trzecim. Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Complianz Privacy Statement.

Funkcjonalne

Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Zapis ID zaakceptowanej zgody na cookies
Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Zapis preferencji plików cookie
Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Zapis preferencji plików cookie
Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Zapis preferencji plików cookie
Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Zapis preferencji plików cookie
Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Store if the cookie banner has been dismissed
Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Zapis preferencji plików cookie
Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Określanie który baner cookie wyświetlać
Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Zapis preferencji plików cookie
Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Zapis preferencji plików cookie
Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Zapis preferencji plików cookie

Google Analytics

Statystyki

Używanie

Używamy Google Analytics dla statystyki strony internetowej. Czytaj więcej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Google Analytics Privacy Statement.

Statystyki

Nazwa
Wygaśnięcie
2 lata
Funkcja
Zliczanie i śledzenie wyświetleń stron
Nazwa
Wygaśnięcie
1 rok
Funkcja
Zliczanie i śledzenie wyświetleń stron

Różne

Cel w toku sprawdzania

Używanie

Udostępnianie danych

Udostępnianie danych oczekuje na dochodzenie

Cel w toku sprawdzania

Nazwa
google-fonts
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
fontawesome
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
NavigationWidth
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Console
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
closelang
Wygaśnięcie
Funkcja

Zarzadzanie plikami cookie w obrębie przeglądarki internetowej

Poza informacjami zamieszczonymi w niniejszym dokumencie, Użytkownik może zarządzać i wycofać preferencje dotyczące plików cookie bezpośrednio z własnej przeglądarki internetowej, zakazując - na przykład - ich instalacje przez osoby trzecie.

Możliwe jest usunięcie istniejących plików cookie lub zablokowanie nowych również poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

Jeżeli Użytkownicy pragną za każdym razem decydować o akceptacji lub nie plików cookie, mogą również skonfigurować przeglądarkę aby za każdym razem wyświetlała zawiadomienie o zapisywaniu pliku cookie.

Najbardziej rozpowszechnione przeglądarki przewidują możliwość zablokowania wyłącznie plików cookie dotyczących osób trzecich, i akceptacji jedynie plików cookie pochodzących z właściwej Strony Internetowej.

Jeżeli nie posiada się informacji o rodzaju i wersji używanej przeglądarki internetowej, można kliknąć na “Pomoc” w górnej części okienka przeglądarki, i stąd dotrzeć do wszystkich potrzebnych informacji.

Jeżeli posiada się informacje o własnej przeglądarce, można kliknąć na tą, z której się korzysta w celu dotarcia na stronę zarządzania plikami cookie.

Procedura zarządzania plikami cookie jest różna dla różnych przeglądarek. Podane są poniżej instrukcje dotyczące najbardziej powszechnych przeglądarek:

Google Chrome

W celu uzyskania informacji o zarządzaniu plikami cookie poprzez ustawienia tej przeglądarki:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl#managing-cookies.

Aby uzyskać informacje na temat włączania reguł nawigacji w trybie incognito:

https://support.google.com/chrome/answer/95464.

W celu uzyskania informacji o eliminacji plików cookie, zablokowaniu również wybiorczym, otrzymywaniu powiadomień o własnych ustawieniach dotyczących plików cookie: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DDesktop.

Internet Explorer

W celu uzyskania informacji o zarządzaniu, eliminacji, wybieraniu plików cookie poprzez ustawienia tej przeglądarki: https://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7.

Firefox

W celu uzyskania informacji o zarządzaniu plikami cookie poprzez ustawienia tej przeglądarki:

https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie.

W celu uzyskania informacji o zarządzaniu panelem ustawień polityki prywatności i blokowaniu śledzenia własnej aktywności w sieci:

https://support.mozilla.org/it/kb/Impostazioni%20di%20Firefox%20-%20pannello%20Privacy.

W celu uzyskania informacji o tym jak uruchomić i wyłączyć pliki cookie:

https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie.

W celu uzyskania informacji o tym jak eliminować pliki cookie: https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie.

W celu uzyskania informacji o tym jak zablokować pliki cookie: https://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie.

W celu uzyskania informacji o tym jak wyłączyć pliki cookie domen trzecich:

https://support.mozilla.org/it/kb/Disattivare%20i%20cookie%20di%20terze%20parti.

Safari

W celu uzyskania informacji o zarządzaniu plikami cookie poprzez ustawienia tej przeglądarki:

https://supporto.teletu.it/assistenza-tecnica/configurazioni/browser-internet/safari/gestione-cookie/.

Opera

W celu uzyskania informacji o zarządzaniu plikami cookie poprzez ustawienia tej przeglądarki:

https://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html.

Zmiany w Polityce Plików Cookie

Niniejsza Polityka Plików cookie może ulec zmianie – związanej również z ewentualnym wprowadzeniem nowego regulaminu, zaktualizowaniem lub wprowadzeniem nowych usług lub wprowadzeniem innowacji technologicznych – z tych względów zachęca się Użytkownika do okresowej konsultacji niniejszej strony.

Ostatnia aktualizacja: 2021-11-29

© 2022 Conserve Italia Soc. coop. agricola - Sede Legale: via Paolo Poggi 11 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO) - C.F. 02858450584 - P.I. 00708311204 - Num. Iscr. Registro imprese di Bologna : 02858450584 - Credits