Produkty
Pomidory
Warzywa
Gotowe dania
Organiczny
Usługi gastronomiczne

Zrównoważony rozwój

EDP
CERTYFIKACJA PROCESU

Zaangażowanie Conserve Italia w ochronę środowiska jest fundamentalnym krokiem naprzód. Na zakończenie procesu prowadzonego wspólnie z Uniwersytetem w Genui, konsorcjum spółdzielni spożywczych uzyskało EPD Certyfikację procesu (EPD: Deklaracja Środowiskowa Produktu) ze strony międzynarodowego organu DNV GL – Business Assurance.

Uznanie to zaświadcza, że procesy, o których w Środowiskowych Deklaracjach Produktu, prowadzone są przez firmę zgodnie z programem "Międzynarodowego Systemu EDP".

Dzięki temu uznaniu, Conserve Italia może zarządzać w sposób niezależny procesem z Deklaracji Środowiskowych, który odbywa się poprzez LCA (Life Cycle Assessment - Środowiskowa ocena cyklu życia), studium wpływu produktów na środowisko.

PRECYZYJNE

Rolnictwo

Dzięki specjalistycznym systemom ostrzegawczym i rozwojowi inteligentnych aplikacji kontrolnych, rolnictwo Cirio z determinacją patrzy w przyszłość. Po długich i dokładnych eksperymentach na zaawansowanym i „inteligentnym rolnictwie”, obecnie Cirio gotowa jest na projekt „Rolnictwo Precyzyjne”, dotyczący przemysłowych upraw ogrodniczych, mający na celu poprawę zarządzania źródłami wody, nawozami i innymi dodatkowymi środkami, przy udziale Uniwersytetu w Mediolanie, Uniwersytetu w Genui oraz Miedzyprowincjonalnego Konsorcjum Spółdzielni Rolniczych CICA z Bolonii, jako części Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Nowa metoda operacyjna oznacza, że rolnik może udoskonalić i zminimalizować zużycie wody, pestycydów i nawozów, oraz że może wybrać najlepszy moment na zbiory przy optymalnym stopniu dojrzałości.

Stan odżywienia upraw jest stale monitorowany za pomocą czujników umieszczonych na polach, jak również poprzez prognozę pogody za pomocą radaru dopplerowskiego, w celu zmniejszenia potrzeby nawadniania lub innych zabiegów. Aplikacja na telefonie komórkowym rolnika podłączona do satelity pozwala mu na monitorowanie całego zielonego cyklu: zasiewu, wzrostu, nawożenia, nawadniania i zbiorów.

Prowadzi to do produktów pierwszej jakości i niezanieczyszczonej gleby.

 

ŚRODOWISKO

Wpływ

Środowisko dla nas nie jest abstrakcyjnym miejscem; to miejsce, w którym żyjemy, ziemia, na której pracujemy i z której czerpiemy owoce, to spuścizna przekazywana naszym synom i córkom! Redukcja wpływu naszych działań na środowisko w czasie całego cyklu produkcyjnego, nie jest jest jedynie obowiązkiem, ale jest po prostu naszym naturalnym wyborem.

Zredukowaliśmy emisje dwutlenku węgla do 19.000 TON rocznie, ilość zbliżona do tej produkowanej przez 4.000 samochodów. Stajemy się firmą przyjazną dla środowiska w każdej fazie naszego procesu, od produkcji do transportu, kończąc na recyklingu odpadów. W 2006 roku założyliśmy konsorcjum zajmujące się konstrukcja farm wiatrowych w rejonie Foggia. Produkowana przez wiatr energia (180.000 MWh / na rok) jest bardziej niż wystarczająca dla całej naszej produkcji.

EDP
SYSTEM BIOMASY POMPOSA

W naszej fabryce w Pomposa (Prowincja Ferrara FE), system biomasy operujący od 2010 roku pozwala na ponowne użycie odpadów z przetworzonych surowych produktów, wytwarzając energię elektryczna. System ten, dzięki kontrolowanej fermentacji metanowej, przetwarza mieszankę metanu i Co2 powstałą z odpadów warzywnych na paliwo , następnie użyte do produkcji energii elektrycznej (z której korzysta fabryka, pokrywa około 30% naszych zapotrzebowań).

we respect the natural
CYKL ŻYCIA

Nasza produkcja zawsze wiąże się ze środowiskiem i z tym co oferuje nam ono z miesiąca na miesiąc: studiujemy cechy charakterystyczne gleby i starożytne cykle upraw, w celu określenia które odmiany owoców i warzyw lepiej rosną na danym polu, w danym klimacie oraz w innych regionach Włoch. Stosujemy tą procedurę, aby mieć pewność, że respektujemy środowisko i ziemię, na której pracujemy, ale również by zapewnić doskonałość wszystkich naszych produktów.

Dowiedz się więcej o

 Grupa Cirio

© 2022 Conserve Italia Soc. coop. agricola - Sede Legale: via Paolo Poggi 11 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO) - C.F. 02858450584 - P.I. 00708311204 - Num. Iscr. Registro imprese di Bologna : 02858450584 - Credits